Sold for $414,000 

75-5681 Kuakini Hwy, Unit 307 Kalanikai    $414,000

Click link to see a virtual tour:  https://sites.listvt.com/kalanikaicondos755681kuakinihwy307